res:
O neurotycznej potrzebie miłości…

O neurotycznej potrzebie miłości…

Dodaj komentarz

Kim jest osoba neurotyczna? To przede wszystkim osoba wyróżniająca się dużą wrażliwością i chwiejnością emocjonalną, którą cechujące podwyższony stan lęku.

Karney Horney – niemiecka psychoanalityk i psychiatra –  źródła nerwicowych zachowań i nerwicowych sposobów przeżywania upatrywała w negatywnych, traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa. Najważniejszym symptomem nerwicy jest tu lęk, który jest bardzo często irracjonalny i może przechodzić w napady paniki lub strachu.

Lęk w rozumieniu Horney to lęk podstawowy jakie przeżywa osamotnione, opuszczone dziecko.

Osoba neurotyczne to osoba nie mogąca poradzić sobie z niezrealizowanymi potrzebami z dzieciństwa.

Taka osoba zazwyczaj:

1. potrzebuje uznania i akceptacji, których nie znała w dzieciństwie.

2. boryka się z dużym deficytem miłości i brakiem poczucia bezpieczeństwa

3. jest wrażliwa na odrzucenie i na nie akceptację własnej osoby przez innych…

4. ma wygórowane oczekiwania wobec innych

5. ma poczucie zagrożenia i bezsilności

6. jest uległa lub agresywna wobec innych

7. nie uczy się na własnych błędach

Co cechuję związek z neurotyczną osobą?

Neurotyk potrzebuje partnera aby nie czuć w sobie pustki  i aby to partner zapewniał go o swojej wartości i niepowtarzalności. W związku z drugą osobą szuka też poczucia bezpieczeństwa, co pcha go często w toksyczne związki. Nieustannie w związku potrzebuje słów akceptacji, zachowań potwierdzających miłość partnera i jego wiecznej adoracji. Gdy jego oczekiwania nie są spełniane, traci poczucie bezpieczeństwa, pojawia się lęk i poczucie odrzucenia. Osoba neurotyczna nie wierzy w bezinteresowną miłość, w szczerość uczuć  i boi się, że zostanie porzucona jak nie spełni oczekiwań. Dlatego też neurotyk dąży do pogłębienia zależności emocjonalnej i do kontroli w związku. Staje się niekiedy osobą uległą i zależną a później oskarża partnera o zniewolenie. Paradoksalnie nie umie przyjąć oznak prawdziwej miłości (bo jej nigdy nie zaznał) chce uwolnić się od relacji i związku, ale ponieważ boi się nawrotów lęku i samotności jest nadal (często w dysfunkcyjnym) związku.

Taka osoba często posuwa się do szantażu emocjonalnego. Chcą związać ze sobą partnera na zawsze. Oczekują bezwarunkowej miłości, choć same nie potrafią tak kochać. Często są chorobliwie zazdrosne, wzbudzają litość a nawet grożą samobójstwem. Nie tolerują odmienności, (brak akceptacji dla autonomii innych) i wykorzystują innych do własnych potrzeb.

Traumy, poczucie krzywdy i odrzucenia oraz lęk zamyka serce neurotyka na miłości oraz na żywą autentyczną relację z drugą osobą. Bez zahamowań i wstydu. Nie umie się otworzyć, gdyż boi się zranienia i odrzucenia. Kieruje się zaburzonym obrazem siebie i świata. Gdy dusza choruje trudno wtedy o miłość. Jest ona niemożliwa.

Aby stworzyć udany, zdrowy związek trzeba akceptować przede wszystkim siebie. Czerpać z siebie, ze swojego „ja” odważyć się pokazać prawdziwą swą twarz drugiej osobie ze swoimi wszystkimi wadami i niedoskonałościami, ze swoimi słabościami…

Bo to co nieautentyczne pęka, to co ludzkie zostaje…….

Tomasz Sobolewski, http://tomaszsobolewski.pl/
Artykuł pochodzi z serwisu Artelis.pl