res:

Joga

Co łączy sztukę z jogą i techniką Alexandra?

Co łączy sztukę z jogą i techniką Alexandra?

Całkiem niedawno wzięłam udział – jako odbiorca – w wydarzeniu artystycznym. Zauważyłam niezwykły wpływ, jaki to wydarzenie na mnie wywarło: byłam poruszona, miałam łzy w oczach i dreszcze na całym ciele. Te fizyczne i emocjonalne objawy wskazywały na głębszy proces, jaki odbywał się na skutek kontaktu ze sztuką w całej mojej istocie. Proces ten wymyka […]

Ahimsa a dieta jogina

Ahimsa a dieta jogina

Wstępując na ścieżkę jogi decydujemy się na przyjęcie określonego sposobu życia, bardzo konkretnie przedstawionego przez Patanjalego w Jogasutrach. Patanjali uświadamia adeptom, że bycie joginem nie polega tylko na witaniu słońca o poranku serią Surya Namaskar, czy praktyce jogiczego oddychania. Podając swój „przepis na oświecenie”, wymienia wszelkie warunki, jakie muszą być spełnione, aby praktyka była skuteczna. […]

Joga dla osób szczególnie wrażliwych

Joga dla osób szczególnie wrażliwych

Mój nauczyciel pokazał mi ostatnio fascynującą książkę, której lektura wydatnie pomogła mi zmierzyć się z trudną sytuacją egzaminacyjną i spojrzeć na świat z nowej perspektywy. Była to książka Elaine N. Aron „The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You”. Traktuje o osobach o wyższym niż przeciętny poziomie wrażliwości na wszelkie bodźce, […]

Joga i medytacja w pracy z depresją

Joga i medytacja w pracy z depresją

Joga i medytacja to metody  sprawdzające się doskonale w autoterapii depresji. Są doskonałym uzupełnieniem leczenia konwencjonalnego i psychoterapii, co potwierdzają dotychczasowe badania naukowe. Obie metody są w Polsce wciąż zbyt mało poznane i niedoceniane jako narzędzie terapeutyczne.